กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายคารมย์ สาธุจรัญ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางบัวทอง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเกษม

นางคำแพง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านศรีเมือง

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายสกลชาติ บึงโบก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวโชติกา แก้วพวง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวเอื้องเดือน น้อยงาม

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

สิบเอกหญิง อรัญญา ธรรมชาติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

นางสาวขวัญศิริ สายสมบัติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวนรินทร์ พรมเวียง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

นางสาวนิตยา เพตะเข้

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ