สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุริยนต์ กัลยาพงษ์

ประธานสภา

โทร. 085-0257138

นายสุดสาคร หวังลาภ

รองประธานสภา

โทร. 061-4399448

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัด/เลขานุการสภา

โทร. 081-7253491

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางอุบลรัตน์ ทารักษ์

ส.อบต. ม. 1

โทร. 080-4807558

นายสุดสาคร หวังลาภ

ส.อบต. ม. 2

โทร. 061-4399448

นางต้อย ส่งศรี

ส.อบต. ม. 3

โทร. 083-7426989

นางสาวสุริยนต์ กัลยาพงษ์

ส.อบต. ม. 4

โทร. 085-0257138

นายวินัย สิงห์แจ่ม

ส.อบต. ม. 5

โทร. 094-3472530

นายธวัชชัย อารีย์

ส.อบต. ม. 6

โทร. 099-0287367

นายสังเวียน บุดดาโจม

ส.อบต. ม. 7

โทร. 099-4651866

นางจันเพ็ญ หวังบุญ

ส.อบต. ม. 8

โทร. 061-9924354

นางสุทักษ์ พลกายา

ส.อบต. ม. 9

โทร. 094-6787905

นายทองไล ทองรถ

ส.อบต. ม. 10

โทร. 086-9908396

นายบุญธรรม ขมิ้นแก้ว

ส.อบต. ม. 11

โทร. 080-3050348

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ