สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้จัดโครงการเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จำนวน 41 คน(ที่เป็นตัวแทนประชาคม)...

[ 08-07-2564 ] Hits:14

นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะจากอำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และส่วนราชการในเขตตำบลนาเกษม

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายชาคริต ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายสุเวช ชนะสุข ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม, นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล...

[ 16-06-2564 ] Hits:54

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง ตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งบ้านโนนสว่างมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ราย และร่วมกันวางแผนในการรับผู้ป่วยที่ครบกำหนดระยะเวลาในการเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม...

[ 11-05-2564 ] Hits:127

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ