สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะจากอำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และส่วนราชการในเขตตำบลนาเกษม

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายชาคริต ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายสุเวช ชนะสุข ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม, นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล...

[ 16-06-2564 ] Hits:33

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง ตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งบ้านโนนสว่างมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ราย และร่วมกันวางแผนในการรับผู้ป่วยที่ครบกำหนดระยะเวลาในการเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม...

[ 11-05-2564 ] Hits:104

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการได้ผ่านการสแกน QR โค๊ต ได้ ณ จุดให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

[ 15-01-2564 ] Hits:92

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ร่วม "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาเกษม มีทัศนคติที่ดี ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลดอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

[ 11-01-2564 ] Hits:86

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ