สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

      เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ,นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัด อบต.นาเกษม ,นางสาวพริมา บุญโสภา ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยความร่วมกับคณะทำงานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ระดับหมู่บ้าน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ...

[ 25-01-2567 ] Hits:129

โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 27-03-2566 ] Hits:249

ประกาศ อบต.นาเกษม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

      วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 10-01-2566 ] Hits:136

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

      วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 05-01-2566 ] Hits:207

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ