สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

      วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 05-01-2566 ] Hits:15

ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 5 ,7 และหมู่ที่ 8

      วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 5 ,7 และหมู่ที่ 8 เพื่อให้ได้เป้าหมาย 100% ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 23-12-2565 ] Hits:14

ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 2 ,4 และหมู่ที่ 6

      วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 2 ,4 และหมู่ที่ 6 เพื่อให้ได้เป้าหมาย 100% ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 22-12-2565 ] Hits:91

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 21-12-2565 ] Hits:35

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ