Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 03-08-2565 ] Hits:88

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 24-07-2565 ] Hits:730

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 08-06-2565 ] Hits:62

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

      วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 18-04-2565 ] Hits:167

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ