Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-7253491

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-2669879

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 081-2669879

นางศิริพร จันดาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-8470208

นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0xx-xxxxxxx

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 084-6075174

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ