Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายสำลี สิงห์ทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094-7310042

นายทองจันทร์ พรมเภา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4249751

นางสาวบัวคำ แผงโกฏ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-5785949

นายไกรราช อุทัย

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 099-3693205

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ