Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายจอมปรางค์ ศรีอักษร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4017542

นายทองคำ คชยาพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094-4452707

นายทองเรียน ละเลิศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-1604412

นายอุทัย โสภากุ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094-5355403

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ