• โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
 • จิตอาสาพัฒนาตำบลนาเกษม
 • โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 • ซ่อมถนนสายหลักสายหน้า อบต.นาเกษม
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาเกษม
 • โครงการฝึกอบรม "การทำดอกไม้จันทน์"
 • การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
 • โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
 • วัดป่านาเกษม(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายคารมย์ สาธุจรัญ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางบัวทอง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเกษม

นางคำแพง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านศรีเมือง

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายสกลชาติ บึงโบก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวโชติกา แก้วพวง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวเอื้องเดือน น้อยงาม

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

สิบเอกหญิง อรัญญา ธรรมชาติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

นางสาวขวัญศิริ สายสมบัติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวนรินทร์ พรมเวียง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

นางสาวนิตยา เพตะเข้

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ