• โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
 • จิตอาสาพัฒนาตำบลนาเกษม
 • โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 • ซ่อมถนนสายหลักสายหน้า อบต.นาเกษม
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาเกษม
 • โครงการฝึกอบรม "การทำดอกไม้จันทน์"
 • การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
 • โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
 • วัดป่านาเกษม(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56)

ประวัติความเป็นมา

View the embedded image gallery online at:
http://nakasem.go.th/about-us/history#sigProGalleria16528b81c9

 

      ตำบลนาเกษม จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2522 มีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพอสังเขป ดังนี้ ตำบลนาเกษม เดิมชื่อ "บ้านกันต๊วน" แยกออกมาจากตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2522 ประชาชนส่วนใหญ่เดิมอพยพมาจากจังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้ามาจับจอง บุกเบิก ที่ทำกิน ตั้งบ้านเรือนเป็นกระจุกๆ ตามเครือญาติ ขนานกันไปกับเส้นทางคมนาคม ภาษาและประเพณีดั้งเดิม เป็นลักษณะไทยอีสาน ตำบลนาเกษมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบลของอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดตั้งตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ