Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีอรุณ หมู่ 10 ช่วงหน้าบ้านนางทองเหรียญ บุญเชิญถึงบ้านนางกว้าง มังตะการ

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 09:39

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จะดำเนินการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีอรุณ หมู่ 10 ช่วงหน้าบ้านนางทองเหรียญ บุญเชิญถึงบ้านนางกว้าง มังตะการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ