Hot News :

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเกษม หมู่ 1 สาย อบ.3157 ช่วงบ้านนายโฉมยงค์ ปลั่งกลาง –บ้านนายสวง วรรณเวชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 09:24

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเกษม หมู่ 1 สาย อบ.3157 ช่วงบ้านนายโฉมยงค์ ปลั่งกลาง –บ้านนายสวง วรรณเวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ