ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ ช่วงนานายเคียง เพ็ชรนาม-นานายสมศรี บุญเหลือ

วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 13:37

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ ช่วงนานายเคียง เพ็ชรนาม-นานายสมศรี บุญเหลือ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ