Hot News :

โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566 11:14

      วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ