Hot News :

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 15:44

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลนาเกษม รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 045 - 251715

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ