นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะจากอำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และส่วนราชการในเขตตำบลนาเกษม

วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 15:34

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายชาคริต ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายสุเวช ชนะสุข ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม, นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา, นายอุทัย วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่, นายจรัล สารีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถาวร, นายนิรุทธ์ สิงห์คำ ผอ.รพ.สต.โนนใหญ่, นายธีระศักดิ์ ใยสุข ผอ.รพ.สต.นาเกษม และ นายแสวง สิทธิพร กำนันตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมและพบปะจากท่านนายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะฯ เพื่อรับฟังนโยบายและข้อปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ