กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 10:26

      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ร่วม "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาเกษม มีทัศนคติที่ดี ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลดอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ