การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2567 14:29

      เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ,นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัด อบต.นาเกษม ,นางสาวพริมา บุญโสภา ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยความร่วมกับคณะทำงานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ระดับหมู่บ้าน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ,สมาชิกสภาฯ ,ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในตำบลนาเกษม จำนวน 11 หมู่บ้าน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ