Hot News :

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565 16:15

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนำเอาผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ