หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 08:04

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ