ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาเกษม หมู่ ๑ ช่วงจากลำห้วยกะต๊วดเข้าหมู่บ้าน

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 10:59

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาเกษม หมู่ ๑ ช่วงจากลำห้วยกะต๊วดเข้าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๗,๐๐๐.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๗๒๗,๕๖๐.-บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ