Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สาย อบ.๓๑๕๗ วงบ้านนางทองสา นิโรรัมย์-บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐

วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 15:17

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สาย อบ.๓๑๕๗ วงบ้านนางทองสา นิโรรัมย์-บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑,๒๐๐,๑๑๓.๖๖ บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ