ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสนาม หมู่ ๓-หนองปลาเข็ง(หลังโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม)

วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566 12:24

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสนาม หมู่ ๓-หนองปลาเข็ง(หลังโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๐๐๐.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๗,๕๔๗.๗๑-บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ