คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วันศุกร์, 16 เมษายน 2564 16:53

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต จึงประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ