• โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
 • จิตอาสาพัฒนาตำบลนาเกษม
 • โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 • ซ่อมถนนสายหลักสายหน้า อบต.นาเกษม
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาเกษม
 • โครงการฝึกอบรม "การทำดอกไม้จันทน์"
 • การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
 • โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
 • วัดป่านาเกษม(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56)

วัดป่าอัมพวันนาเกษม สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วัดป่าอัมพวันนาเกษม สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตําบลนาเกษม อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนใช้ในการปฏิบัติธรรมและนับถือสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ภายในตำบลนาเกษม

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ